نوشته‌ها

توزیع پسته کوهی شیراز با قیمت شگفت انگیز

/
پسته کوهی شیراز از مناطق مرتفع و کوهپایه های شیراز به دست می آید، این نوع پسته را نوعی از پسته های خودرو می‌دانند. توزیع پسته کوهی شیراز به مناطق مختلفی از ایرا