نوشته‌ها

فروشنده پسته کوهی سبز ارگانیک

/
پسته کوهی یک مغزدانه کاملا ارگانیک، طبیعی و سالم می باشد، زیرا در تولید آن هیچ گونه سم و یا کود شیمیایی استفاده نمی شود  مغز بنه با توجه به خواصی که دارد،