نوشته‌ها

فروش پسته کوهی خراسان به صورت عمده

/
 پسته کوهی خراسان، یکی از مهمترین محصولات ارگانیک است که به صورت طبیعی و خود رو، داخل طبیعت رشد می کند در واقع کشت این محصول بومی منطقه می باشد که زیستگاه این م