نوشته‌ها

مرکز خرید پسته نمکی تبریز

مرکز خرید پسته نمکی تبریز

/
مغز پسته تبریز یکی از انتخاب های خوب برای خرید پسته می باشد که ای…
بازار خرید پسته کوهی تبریز

بازار خرید پسته کوهی تبریز

/
پسته کوهی علیرغم داشتن نام های متفاوت محلی، در هر شهری با همان شهر خ…
بازار  فروش پسته کوهی تبریز

بازار  فروش پسته کوهی تبریز

/
پسته کوهی تبریز یکی از انواع بنه های برداشت شده در میان گونه های …