نوشته‌ها

توزیع پسته کوهی افغانستان

توزیع پسته کوهی افغانستان

/
پسته کوهی افغانستان در میان انواع پسته کوهی روییده شده در ایر…

خرید پسته کوهی خام

/
خرید پسته کوهی خام از طرق مختلفی ممکن خواهد بود. پسته کوهی خام توسط…

قیمت پسته کوهی عمده در بازار شیراز

/
پسته کوهی در واقع میوه ی درخت بنه می باشد که ظاهری شبیه به پسته دارد. این درخت در مناطق کوهستانی رویش خوبی دارد به همین دلیل به میوه آن پسته کوهی گفته می شود. ا