نوشته‌ها

قیمت پسته کوهی کردستان در ایران

/
پسته کوهی که به آن بنه یا سقز نیز گفته می شود، دارای خواص بسیار زیادی در درمان بیماری ها می باشد .پسته کوهی نوع خاصی از پسته می باشد که در برخی مناطق کشورمان دی