نوشته‌ها

مرکز پخش پسته کوهی یاسوج درجه یک

/
پسته کوهی از درختانی به وجود می آید که ارتفاع آن ها به دو یا سه متر می رسد. کاشت پسته کوهی در استان هایی مانند: کردستان، کرمانشاه، یاسوج و ... صورت می گیرد که پ