نوشته‌ها

پخش عمده مغزکن پسته وحشی اتوماتیک رومیزی

/
پسته وحشی یک نوع پسته است که دارای پوست سخت و محکم می باشد و مغز آن در این پوست سخت قرار دارد. مغزکن پسته وحشی اتوماتیک یکی از دستگاه هایی است. که برای کندن پوس