نوشته‌ها

پخش مستقیم مغز پسته سبز

پخش مستقیم مغز پسته سبز

/
در بین انواع مختلف از مغز های پسته که به دست مشتریان می رسد م…
عرضه مستقیم مغز پسته سبز

عرضه مستقیم مغز پسته سبز

/
مغز پسته سبز یکی از مهم ترین آجیل ها و خشکبار، در ایران و جهان ش…
صادرات مغز پسته سبز

صادرات مغز پسته سبز

/
مغز پسته سبز یکی از بهترین نمونه های مغز پسته صادراتی ست. شاید به…
قیمت روز مغز پسته سبز

قیمت روز مغز پسته سبز

/
قیمت روز مغز پسته سبز با توجه به میزان سبز بودن پسته یا گرید مغز پست…