نوشته‌ها

نرخ خرید دستگاه مغزکن پسته کوهی با کیفیت

/
پسته کوهی میوه درخت بنه یا درخت پسته کوهی می باشد. این درخت در جنگل های زاگرس رشد می کند.از این درخت دو محصول میوه آن یعنی پسته کوهی و شیره یا سقز به دست می آید