نوشته‌ها

پخش دستگاه مغزکن بنه

پخش دستگاه مغزکن بنه

/
مغزکن بنه ،به شکل های مختلفی در بازار کشور وجود دارد که کار بیشتر آ…

پخش عمده مغزکن پسته وحشی اتوماتیک رومیزی

/
پسته وحشی یک نوع پسته است که دارای پوست سخت و محکم می باشد و مغز آن در این پوست سخت قرار دارد. مغزکن پسته وحشی اتوماتیک یکی از دستگاه هایی است. که برای کندن پوس