نوشته‌ها

پخش پسته کوهی درجه یک در ایران

/
توزیع و پخش پسته کوهی درجه یک در سراسر ایران صورت می گیرد. این میوه جادویی اگر چه جثه ریزی دارد، اما دارای خواص فوق العاده ای بوده که سبب تقویت قوای عمومی بدن م