نوشته‌ها

تولید مغز پسته سفید نوق

تولید مغز پسته سفید نوق

/
نوق یکی از بخش های شهر رفسنجان است که دارای آب و هوای گرمی می…