نوشته‌ها

صادرات پسته کوهی تازه به ترکیه

/
پسته کوهی تازه در ایران با کیفیت بالا در مناطق مخصوصی که مناسب پرورش آن است به صورت خودرو رشد می کند و اندازه درخت آن به طور معمول 2 تا 3 متر بوده و گاهی تا 6 م