نوشته‌ها

صادرات پسته کوهی خوزستان به کشورهای همسایه

/
درخت پسته کوهی در مناطق کوهستانی و در آب و هوای سرد و نیمه خشک رشد بهتری دارد و یکی از استان های تولید کننده این محصول خوزستان می باشد. پسته کوهی خوزستان ع

خرید عمده پسته کوهی خوزستان ارزان قیمت

/
پسته کوهی خوزستان نام دیگری به نام بنه یا کلخنگ دارد. درخت این پسته کوهی تقریبا ارتفاعش تا 12 متر هم می رسد. این میوه به صورت ریز و گرد می باشد و همچنین برگ درخ