نوشته‌ها

فروشنده پسته کوهی سفت ارزان در تهران

/
پسته کوهی سفت در واقع همان پسته کوهی رسیده می باشد و توسط ونوشک کاران در ماه شهریور برداشت شده می شود این پسته به علت داشتن پوسته بسیار سخت به پسته سفت معروف گش