نوشته‌ها

فروشنده بهترین پسته کوهی مغز شده در خراسان

/
مغز پسته کوهی در بین افراد به عنوان یک داروی طبیعی محسوب می شود. این محصول دارای خواص درمانی و خوراکی بسیاری می باشد و در دل طبیعت رشد می کند و به عنوان مروارید

صادرات بهترین پسته کوهی مغز شده در کشور

/
ایران به دلیل داشتن شرایط آب و هوایی مناسب و خاک حاصل خیز شرایط خوبی را برای رشد و پروش انواع درختان و میوه ها فراهم کرده است. پسته کوهی یکی از این میوه ها می ب