نوشته‌ها

توزیع انواع پسته کوهی کرمانشاه مرغوب

/
پسته کوهی که نام دیگر آن بنه می باشد، یکی از انواع پسته ها بوده  که در برخی از نواحی کشور کاشت می شود. از جمله این مورد می توان به کاشت پسته کوهی در کرمانشاه اش

فروش پسته کوهی کرمانشاه با بالا ترین کیفیت

/
پسته کوهی کرمانشاه یکی از مغز های طبیعی در سطح بازار می باشد که برای بدن از خاصیت درمانی نیز برخوردار بوده است. مغز این محصول روغنی بوده که به صورت تخمه مورد اس