نوشته‌ها

بازار فروش پودر بنه کوهی درجه یک

/
بنه درختی با ارتفاع ۴تا۷منر است که در کوه ها به صورت خود رو وجود دارد. این درخت را بیشتر در لبه پرتگاه ها و مناطق دور از دست می توانید ببینید. در فصل پاییز به ر