نوشته‌ها

قیمت عمده پودر پسته کوهی با کیفیت در تبریز

/
پودر پسته کوهی با کیفیت در تبریز تهیه و تولید می گردد. آیت محصول به اسم بنه یا پسته وحشی نیز معروف می باشد. بنه مسکن درد کمر، درد پشت و درد قولنج بوده و ضماد بن