نوشته‌ها

فروشندگان بهترین پودر پسته کوهی کردستان در ایران

/
پسته کوهی که از آن با نام ها بنه، کلخونک و حب هم یاد می شود، به طور خود رو در مناطق کوهستانی رشد می کنند. کردستان یکی از مناطق کوهستانی است که به دلیل شرایط آب