نوشته‌ها

مرکز عرضه پودر پسته کوهی کرمان در کشور

/
پودر پسته کوهی کرمان که از میوه درختی به نام بنه به دست می آید، یکی از مواد طبیعی و ارگانیک است که به خانواده گیاهان تیره پسته متعلق بوده و علاوه بر میوه قسمت ه