نوشته‌ها

مرکز فروش پودر پسته خانگی

مرکز فروش پودر پسته خانگی

/
زمانی که از پودر پسته خانگی صحبت می کنیم بی گمان به یاد هنرنمای…

عرضه انواع پودر پسته کوهی خوش طعم مرغوب

/
در جنگلهای زاگرس درخت بسیار با ارزشی به نام درخت پسته کوهی رشد می کند شرایط رشد این درخت به گونه‌ای است که فقط در این مناطق قادر به رشد و تولید میوه است  و به ر

مرکز عرضه پودر پسته کوهی کرمان در کشور

/
پودر پسته کوهی کرمان که از میوه درختی به نام بنه به دست می آید، یکی از مواد طبیعی و ارگانیک است که به خانواده گیاهان تیره پسته متعلق بوده و علاوه بر میوه قسمت ه